A honlap alkohol tartalmú termékeket tartalmaz!
Kérjük adja meg születési dátumát

(csak 18 éven felüli felhasználók látogathatják meg oldalunkat).


Év: Hónap: Nap:

© 2011 Rákóczi-Delikát Kft. Minden jog fenntartva!


A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1. A Honlap használatával Ön jelzi, hogy egyetért jelen Feltételekkel. Amennyiben Ön nem ért egyet a Feltételekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.

2. A Honlap használata kizárólag 18. évüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az országában hatályos, illetve a szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szeszesital-fogyasztási korhatárát is.

3. A Honlap tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megfeleljen a magyar jogszabályoknak. A Rákóczi-Delikát Kft. nem garantálja, hogy a Honlap tartalma megfelel más országok törvényeinek. Amennyiben a felhasználó más országból lép a Honlapra, felelősség terheli, hogy a vonatkozó helyi jogszabályoknak is megfeleljen.

4. A Honlapon szereplő tartalmak szerzői joga a Rákóczi-Delikát Kft., engedélyével rendelkező harmadik személy tulajdona. A felhasználó a Honlap elemeit kizárólag a Rákóczi-Delikát Kft. kifejezett írásos hozzájárulásával reprodukálhatja, viheti át más honlapra, módosíthatja, nyújthatja szolgáltatásul, vagy adhatja tovább. A Honlapon található egyes nevek, logók, védjegyek illetve szolgáltatásnevek a Rákóczi-Delikát Kft. tulajdonát képezik, illetve számára engedélyezettek, és a felhasználó azokat kizárólag a Rákóczi-Delikát Kft. előzetes írásos hozzájárulásának birtokában használhatja. A felhasználó a Honlapot kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. A Honlap tartalmának jogosulatlan használata magánjogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

5. Bár a Rákóczi-Delikát Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap tartalma frissített és helyes legyen, a Rákóczi-Delikát Kft. nem vállal felelősséget a tartalom hitelességéért.

6. A RÁKÓCZI-DELIKÁT KFT. NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL.

7. A felhasználó által a Honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket nem kezeljük bizalmasan. A Rákóczi-Delikát Kft. jogosult a felhasználó által a Honlapra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást.

8. Tilos a Honlapra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot küldeni.

9. Bár a Honlap nyújthat kapcsolódásokat más honlapokhoz, a Rákóczi-Delikát Kft. nem adja hozzájárulását, nem támogatja, igazolja vagy segíti ezen kapcsolódó honlapokat, kivéve, ha ez kifejezetten jelezve van. A Rákóczi-Delikát Kft. nem tulajdonosa a Honlaphoz kapcsolódó honlapoknak, ezeket nem befolyásolja és ezek tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal. A felhasználó a Honlaphoz kapcsolt más honlaphoz saját felelősségére kapcsolódhat.

10. Kizárólag a Rákóczi-Delikát Kft. előzetes hozzájárulásának birtokában helyezhető el bármely honlapon a Rákóczi-Delikát Kft. honlapjára történő hivatkozás (link). A Rákóczi-Delikát Kft. csak abban az esetben engedélyezi a honlaphoz való kapcsolódást, ha a honlap tényleges látogatóinak több mint 70%-a a törvényileg megszabott szeszesital-fogyasztási korhatárát betöltötte.

11. A felhasználó elfogadja, hogy a közte és a Rákóczi-Delikát Kft. között, a jelen Honlap használatával, bárminemű kapcsolódó reklámozással, vagy bármely, a Honlapról elérhető, illetve oda vezető linkkel kapcsolatosan, avagy abból eredően adódó jogvita esetén a magyar törvények irányadók, és kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság (Budapest, Magyarország) illetékes eljárni.